keskiviikko 8. toukokuuta 2019

HLU:n hallituksen jäsenenä

Sain viime viikonloppuna viestin aluejohtajalta, jossa hän pyysi minua kirjoittamaan Sporttilehteen pääkirjoitusta. Mietin hetken aikaa mistä mahdollisesti kirjoittaisin? Totesin, että hyvä aihe voisi olla katsoa yksilön kannalta mitä merkitsee, kun saa olla osana hallitusta.

Lähdin purkamaan ajatusta Häme, liikunta, urheilu ja yhdistys.

Tullessani hallituksen minulla ei ollut kunnon käsitystä mitä, miten ja missä laajuudessa toimimme Hämeen alueella. Toki paikallisena seuratoimijana tunsin Tampereen ja lähiympäristössä toimivat merkittävimmät toimijat. Toiminnan laajuus yllätti ja avasi minulle HLU roolia alueellisena ja valtakunnallisena vaikuttajana. Tämä korostui mm. pohtiessamme aluejärjestöjen roolia Olympiakomitean ottaessa vastuuta koko liikunnan kehittämisestä. Mielestäni hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuoda erilaisia näkökantoja sekä pohtia HLU roolia suuremmassa mittakaavassa alueellisena ja valtakunnallisena toimijana. Eli tuoda linjauksellista tukea käytännön johtamisen päätöksen tekoon. Valtakunnallisten päätöksien vaikutus toimintaamme on ollut yksi syy myös muutoksiin työssämme, myös strategisessa mielessä.

Teema ”lisää liikettä” kuvaa mielestäni hyvin HLU:n tärkeimpiä rooleja, eli ollaan mukana koko yhteiskunnan liikunnan lisäämisessä, joka on yksi hyvinvoinnin perustekijöistä. Toimintamme alueen kuntien ja kaupunkien liikunnassa vastaavien parissa, esimerkiksi koulutuksen ja palvelujen kartoittamisessa sekä niiden tuottamisessa on yksi tärkeä roolimme. Ulkopuoliset muutokset muuttavat toimintaamme vastaamaan uusia tarpeita. Niihin meidän pitää reagoida.

Jäsenmäärämme on pysynyt kasvu-uralla koko 2000 luvun. Hallituksessa oloni aikana on tullut myös aivan uuden tyyppisiä seuroja. Olemme tilanteessa, jossa joudumme miettimään tulevaisuuden seurojen roolia, ja mitä uusia tarpeita joudumme ottamaan omassa toiminnassamme huomioon. Käytännössä tämä tarkoittaa niin HLU:n oman kuin jäsenseurojemme toiminnan kehittämisen tarvetta tulevalla vuosikymmenellä.

Parempia tuloksia voidaan tarkastella niin talouden, toiminnan kuin huippu-urheilun kannalta. Miten näitä tuloksia mitataan? Selkeä kysyntä talouspuolella on ollut kirjanpitoon liittyvistä palveluista. Näihin on olemassa jo toimestamme palveluita. Seuraavaksi noussee varmaan henkilöstö johtamiseen liittyvät palvelut? Kysyntä tullee seurojen palkkaamien henkilöstö määrän kasvun mukaan. Miten olemme näissä asioissa mukana? Huippu-urheilun seuranta on kohtuullisen helppoa. Huipputulokset vaativat entistä enemmän myös harjoittelun mittaamiseen liittyvää tietoa. Nykyiset ja tulevaisuuden uudet teknologiat sekä analyysit ovat tekijöitä, joissa on hyvä olla mukana.  Tarkoittaa erilaisia hankkeita ja verkottumista eri tahojen kanssa.

Yhtenä yhdistystoiminnan haasteena on vapaaehtoisuuden halukkuuden väheneminen. Mahdollisena voimavarana on ns. kolmannen tahon mukana olon huomioiminen? Eli kyseessähän on esim. eläkkeellä olevan tahon järjestelmällisempi huomioiminen osana liikunnasta huolehtimisesta seuroissa. Tämä on hyvä mahdollisuus laajentaa toimintaa jäsenistöllemme.

Samoin nuorten liikkumattomuus muuttaa seurojen roolia vastaamaan myös yleisen liikkuvuuden kehittämiseen huomiota.

Jatkuva oppiminen, uudet mahdollisuudet, eri näkökantojen huomioiminen sekä vuorovaikuttaminen on mielestäni hallitustyöskentelyn yksi tärkeimmistä osa-alueista. Tähän kun liittyy vielä hallituksen monialainen muu osaaminen, voimme yksilöinä osaltamme edesauttaa toiminnan kehittymistä mm. tuomalla edellä mainittuihin asioihin näkökantoja.

Jari Räikkönen
HLU:n hallituksen jäsen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti