keskiviikko 12. joulukuuta 2018

Hämeen Sportti -lehti: Liikuntaa ja urheilua


Olemme kautta historian halunneet yhdistää liikunnan ja urheilun käsitteet. Molemmat kuuluvat liikuntapolitiikan alle, mutta ovat tavoitteiltaan ja erityisesti sisällöllisesti merkittävästi toisistaan poikkeavia käsitteitä. Urheilussa keskeistä ovat harjoittelu, nousujohteisuus, tulostavoitteisuus sekä mitattava menestys. Urheilu on kilpailemista erityisesti muita, urheilijoita tai joukkueita, vastaan. Liikunnan osalta kysymys on fyysisestä aktiivisuudesta, harrastamisesta ja näiden vaikutuksista itselle.

Sisällöllisesti liikunta ja urheilu eroavat merkittävästi toisistaan. Pitäisikö meidän liikunnan ja urheilun toimijoiden erottaan nämä kaksi selkeämmin toisistaan? Tällöin Olympiakomitea keskittyisi ensisijaisesti huippu-urheilun edistämistyöhön, lajiliitot lajiensa maajoukkue- ja kansallisten sarjatoimintojen vaatimiin kehitystehtäviin sekä liikunnan aluejärjestöt liikunnallisen elämäntavan edistämiseen.

Seuratoiminta perustuisi seuran itsensä tekemien valintojen pohjalta joko urheilun tai liikunnan tuottamiseen jäsenilleen. Käytännössä varmasti suurin osa seuroista toteuttaisi edelleen molempia.

Liikunnan ja urheilun toimijoiden ydintehtävien määrittely lisäisi vuorenvarmasti toimintamme tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.  Yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tämä työ tulee aloittaa, ja olkoon tämä yksi liikuntapoliittisen selonteon konkreettisia tuloksia – resurssilisäystemme ohella.

   xxx

Urheilujärjestöjen keskittäminen jatkuu. Isojenkin lajiliittojen alue- ja piiritoimintaa ajetaan alas vauhdilla. Kärkituotteita (lue SM-liiga) eri lajien osalta yhtiöitetään ja erotetaan näin omiksi tulosyksiköikseen – lajiliittojen seuratessa vierestä.

Tälle yhtiöittämiskehitykselle on luonnollisesti omat perusteensa. Jääkiekko on löytänyt toimivat yhteistyötavat liigan ja lajiliiton välille, mutta mm. lentopallo ja pesäpallo ovat palanneet kokeilujen jälkeen takaisin lajiliiton osaksi. Tulevaisuudessa lajien elinvoimaisuuden ja kehittämisen sekä kustannustehokkuuden vuoksi tulee lajiliittojen löytää hallintomalli, jossa kyetään yhdistämään Oy:n hyödyt ja lajiliiton kokonaisvaltainen osaaminen ja resurssit.

Urheilujärjestöjen toiminnan keskittäminen pääkaupunkiseudulle luo huolen siitä, miten paikallisten urheiluseurojen ääni ja tarpeet huomioidaan lajiliittojen toiminnassa.

Liikunta elää paikallistasolla. Se on toimintaa ihmiseltä ihmiselle – tätä ei nykyaikaiset it-palvelut parhaimmillaankaan kykene korvaamaan.

   xxx

Liikunta ja urheilu on positiivisten mielikuvien ympäröimää. Se on maamme suurin kansanliike. Pidetään siitä yhdessä hyvää huolta. Meitä kaikkia tarvitaan, sillä jokainen ihminen on . . .


Liikuttavaa joulunaikaa

Ari Koskinen

aluejohtaja
Hämeen Liikunta ja Urheilu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti